(CALL  24/7/365) +41 (076) 628 2576 or  +7 707 736 3738 or +7 701 722 1103

 

CITY OF TEMPLES

 
 

 Photos of Ani Ruins, Kars
This photo of Ani Ruins is courtesy of TripAdvisor

   

Simply silent

Like walking through a temple… You will find five thousand years of sacred silence waiting for you in the city of Anı.e began by invoking the name of Allah on that great day: “I, Seljuk Sultan Alparslan, conquered the city of Anı and gave the administration of the city to the Şeddatoğulları, who are under my rule.” These proud words are legible in the Kufic inscription of the Seljuk sultan who set foot in the city in 1064. In other words, exactly four thousand sixty-four years elapsed from the arrival of the first people to appreciate the fertility of this wetland plateau and seek refuge in its hillside caves until Alparslan entered it in the 11th century. Even today the remnants of a civilization that commenced with a handful of people in the Bronze Age continue to be a final destination on the journeys of curious travelers who are willing to cover a few thousand kilometers to get there.

CITY OF TEMPLES
These ruins exhibit one characteristic immediately discernible even to a visitor with no knowledge of the city, namely, that they are the unique surviving remains of a people and culture. Something whispers to us of the possible magnitude of the civilization that flourished here: its temples.
Anı is a sacred place, adorned with monuments of religious belief that stand as a testimony to what can be accomplished through faith over the generations. There is a virtual feast of art history here, from the
Zoroastrian fire-temple to Christian architectural decoration and the octagonal minareted Islamic mosque. The Manuchehr Mosque (1072) has the distinction of being the first mosque built by the Seljuks in Anatolia. Another Islamic monument is the Ebul Muammeral Mosque (Boz Minare). The (Keçeli) Church) of the Saviors (1034) still  stands miraculously despite having been rent in two by lightning. The Tigran Honents Church (1215) is one of the most important buildings of the period for the ornamentation on the interior of its dome. Other important works include the Abughamrent Gregor Church (998), built by the Great King Gagik II, and the Pigeon Church (Genç Kızlar Kilisesi), the date of whose construction on steep rocks difficult to scale even today is uncertain. The best-preserved building in the city today, and a masterpiece of Armenian architecture, is the Great Cathedral (Fethiye Cami) (987-1010), which was temporarily used as a mosque after Alparslan’s conquest of the city in 1064. The Church of the Apostles (1031) meanwhile was originally built as the patriarchate and enlarged and converted into a caravanserai after the Seljuk conquest.

 

                                           

 

Ani Antik Kenti

Kars İline 42 km uzaklıktaki Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Anı Ören Yeri Türkiye – Ani HarabeleriErmenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehrinin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehridir. Ören yeri Anadoluya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Antik kentin zenginliği de buradan gelmektedir. Ören yerinin en eski tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi dönemde ören yerindeki yerleşim bostanlar deresi olarak bilinen vadideki volkanik oluşumlu mağaralardan oluşmuştur. Bu günkü ören yerini oluşturan iç kale M.S. 4. yy’da Kars Şehrine ismini veren Karsak’lılar tarafından yaptırılmıştır. Ören yerinin dış cephe surları Bagratlı Kralı Aşot tarafından M.S. 964 yılında yaptırılmaya başlanmış daha sonra Kral III. Sembat 978 yılında 2. takviye sur sistemini yaptırmış 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslanın Ani’yi feth etmesinden sonra anı beyi olan Ebul Menucehr tarafından 1064 – 1072 arasında 3. sur sistemini yaptırmıştır. Kale surları deve tüyü ve siyah renkli tüf taşından yer yer iki ve üç sıra halinde Horasan Harcı ile yapılmıştır. Kurulduğu arazi üzerine uyumu sağlamak amacıyla ücgenimsi bir şekilde inşa edilen surların yedi giriş kapısı mevcut olup bu kapıların en önemlileri Aslanlı Kapı, Kars Kapısı, Sarnıçlı Kapılardır. Şehrin surları uzun kuşatmalara dayanıklı hale getirmek için surlar arasına yapılan destekleme kuleleri aynı zamanda erzak ve tahıl deposu olarak kullanılmıştır. Arazinin eğimine göre yer yer beş mt. Yüksekliğe kadar oluşan surların dış cephelerinde Haç Motivleri, Aslan ve yılan kabartmalı rölyefler, çini süslemeler mevcuttur. Ören yerinin ana giriş kapısı olan aslanlı kapı iki büyük giriş kapısından oluşmaktadır. Aslanlı kapının bulunduğu surların Doğu yanındaki burç üzerinde Selçuklu Sultanı Alparslanın şehri 1064 yılında feth etmesini belgeleyen dört satırlık Kufi İslami Kitabe mevcuttur. http://www.kars.gov.tr/trz_ani.htm

 

                                                                    Ani Ishakpasha Mosque

                                                               

                                                                                          Axtamar

 

  Interactive map of Ani

Kars-Ani (Wikipedia)

City of Temples  (source: Skylife)

 

City short history

Antik Kent Ani (Kars Valiligi)

Anadoluda Kutsal yapilar

Mezopotamia Tours (Photo Gallery)

Her acidan Ani harabeleri. (Tesekkurler Oguz Aka)

Photo Gallery-Ani

 

 

 

 

                Copyright (c) Since 1974 "Pakpas Group"  All rights reserved. Rev-XIII-E

danandre@Atlanticasiapacific.com